Innovation

En innovation kan exempelvis vara en ny idé, produkt, lösning, affärsidé eller tjänst. Digitalisering ger företagen nya möjligheter att skapa innovationer och på denna sidan ges olika exempel.