3D printing och dess möjligheter ur ett ekonomisk perspektiv

Artikeln "From smiling to smirking? 3D printing, upgrading and the restructuring of global value chains" handlar om hur 3D printing (3DP) kan användas för att öka produktionens global value chains (GVC). I artikeln skriver författarna att 3DP troligtvis kommer att tillämpas vid för- och efterproduktion eftersom att volymerna förväntas vara lägre där och de ekonomiska vinsterna är högre. 


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-04-03  |  Skriven av Sandra Mattsson