Värdeflödet av en Digital Tvilling - examensarbete

Digitala tvillingar förväntas vara bland de viktigaste teknologierna framöver inom industrin. Men hur ska vi få ut mest värde genom att använda dem? Under våren kommer två studenter från Chalmers skapa en digital tvilling med Dassault Systèmes programvara och undersöka just frågan hur digitala tvillingar skapar värde för ett företag och i slutändan för kunden.

Produktionssimulering i 3DExperience.

Studenterna utför under våren 2020 sitt examensarbete i samarbete med Dassault Systèmes och Smarta Fabriker. I arbetet ingår att de lär sig att använda 3Dexperience, en plattform som samlar många verktyg som ett tillverkande företag behöver. Den kan användas för 3D design, analys, simulering och mycket mer. Programvaran ska kunna ersätta många olika verktyg som företag idag har många olika mjukvara för. Vinsten är att all data finns på samma plattform och företaget kan använda datan och arbeta på ett smidigt sätt. I denna plattform bygger studenterna upp en digital tvilling av Smarta Fabrikers nyaste fabrik - Verafabriken. Examensarbetet ska undersöka värdet som en digital tvilling har i olika stadier av ett projekt och varför det är värdefullt för kunden att använda en digital tvilling.

Exempel på monteringsflöde.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-03-13  |  Skriven av Johan Bengtsson