Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering

Behovet av kunskap och erfarenhet om digitaliseringens möjligheter och utmaningar avgörande för att vara konkurrenskraftig idag. Projekt Smarta Fabriker erbjuder en aktivitetsbaserad workshopupplevelse som lär ut om digitaliseringsämnen där examensarbetet är utfört för att förbättra lärandeprocessen.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2019-09-04  |  Authored by Johannes Persson