Kategorier

 

Träningsprocess för operatörsträning i virtuell verklighet

Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering

Sekvensoptimering med hjälp av förstärkt inlärning i RobotStudio

Maskinsäkerhet för kollaborativa robotstationer

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö

En metod för att ta fram kärnförmågor för social hållbarhet för företag i industrin

Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Hur kan man stötta operatörens intuition?

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

3D printing och dess möjligheter ur ett ekonomisk perspektiv

Ett ramverk för interoperabilitet

Flow properties of tool steel powders for selective laser melting – influence of thermal and mechanical powder treatments

Lärdomar från 3D-skanning av produktionssystem

Underhåll i den smarta fabriken - examensarbete

Monteringsintruktioner i Augmented Reality - examensarbete

Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete

Sekvensplanering och optimering av produktionssystem - examensarbete

Virtuell driftsättning av produktionsprocesser - examensarbete

Processoperationer 4.0 - Samarbete mellan operatörer i en digitaliserad arbetsmiljö

Människor och säkerhet i processindustrin

Vad är big data och hur kan vi använda det?

Digitalisering i framtida processindustrin

QR-koder för kortare informationsvägar

Resultat från labexperiment och företagsstudier

Digital visuell planering och styrning - examensarbete

Smarta monteringsinstruktioner - examensarbete

Interaktiva fabriker i Augmented Reality med hjälp av Microsoft Hololens - examensarbete

Virtuella miljöer inom tillverkningsindustrin - examensarbete

Forskningsresultat - Mätning av välbefinnande i realtid